Home              
  Lend a Hand   
  About us         
  Reports           
  Method            
  Contributors   
  Children          
  Events             
  History          
 
Online donation system by ClickandPledge
Click & Pledge Securely
 

Contributor List

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


K

Kailhan, Berj $25.00
Kalhori, Albert $100.00
Kamalabadi, Farzad $20.00
Kamalipour, Yahya $30.00
Karami, Khashayar $25.00
Kardan, Dr. Javad $200.00
Karg, Dr. Margaret $30.00
Karimeddini, Dr. Hesameddin $300.00
Karimeddiny, Hesameddin $150.00
Karimeddiny, Hesameddin $250.00
Karimeddiny, Moezeddin $20.00
Karimi, Ali $500.00
Karimi, Ali $50.00
Karimi, Ali $200.00
Karimi, Ali $500.00
Karp, Dr. Peter $100.00
Kars, Kirby $50.00
Kasdon, Muriel $25.00
Kashi, Mohsen $100.00
Kasrai, Babak $50.00
Kasrai, Babak $50.00
Katebi, Malekeh $25.00
Kavanaugh, Susan $10.00
Kayoud, Shahia $25.00
Kazemi, Homayoun $100.00
Ketabi, Mahmoud $300.00
Kh., N & H $5000.00
Khadem, Jaleh & Moshan $150.00
Khadem, Jaleh & Mozhan $300.00
Khadem, Jaleh & Mozhan $300.00
Khadem, Vanda $150.00
Khaladj, Susan $50.00
Khalatbari, Sheida $50.00
Khalili Sharifi, Marjan $500.00
Khalili, Nardjes $1000.00
Khalili, Ramin $100.00
Khanandgar, Raana $60.00
Khania, Parviz $50.00
Khatchatourian, Elizabeth $150.00
Khatchatourian, Elizabeth $300.00
Khazaneh, Abbas $100.00
Khoda, Mortezah $100.00
Khorti, Ali $100.00
Khosravani, Mehrdad $300.00
Khosravani, Mehrdad $300.00
Khosrownia, Hossein $20.00
Khosrowshahi-Feiz, Maryam $750.00
Kiriakides, Angelo $150.00
Kishani, Aziz $25.00
Kishani, Aziz $20.00
Kissel, Donald $25.00
Kohanloo, Amanollah $5000.00
Koistinen, Karl $20.00
Koochekzadeh, Azadeh $200.00
Koochekzadeh, K. $300.00
Koochekzadeh, Mina $300.00
Koochekzadeh, Mohammad $500.00
Koochekzadeh, Soussan $500.00
Koochekzadeh, Sudabeh $300.00
Kosyk, Mary $25.00
Kouchekzadeh, Behjat $200.00
Kouchekzadeh, Behjat $200.00
Kouchekzadeh, Behjat $150.00
Kouchekzadeh, Behjat $200.00
Kouchekzadeh, Behjat $100.00
Kouchekzadeh, Behjat $100.00
Kouchekzadeh, Benjat $10.00
Koutouran, Peter $20.00
Kowsari, Dr. Mahmoud $500.00
Kuo, Lawrence $50.00

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 
     
 
 
© Copyright 1999-2014 - Earthquake Relief Fund for Orphans