بسمه تعالي

محضر برادر ارجمند آقاي دكتر محمد فريور              ۱۳/۱۲/۸۲
رياست محترم صندوق كمك به اطفال زلزله زده

باسلام


پيرو گزارش مورخه ۶/۱۲/۸۲ به استحضار ميرسانم صندوق كمك به اطفال زلزله زده ERFO توانسته است به گواهي عموم مسئولين دولتي وغير دولتي نسبت به تهيه بهترين آمار و ارقام كودكاني كه تحت پوشش گرفته وازنظر فرمت سازماني وتهيه و تكميـل فرمهاي كودكان شامل جنسيت ، تعداد كشته شـدگان تاريخ تولد و شماره شناسنامه كودك وسرپرست وتعهد نامه را داشته باشد كه مورد تاييد همگان قرارگرفته است .هم اكنون ما قادريم بدون فوت وقت اعلام نماييم چه تعداد كودك زير ۱۸ سال را تحت پوشش داريم چند نفر پسر يادخترند ؛ در چه رده سني قرار دارند و حتي از چه محله هايي ا زشهر بم هستند . بسياري ازگروههاي داخلي و خارجي از شرح فعاليت هاي صندوق ERFO بازديد به عمل آورده وحتي نماينده صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد يونيسف نيز از محل استقرار نمايندگان ERFO وچگونگي تهيه وتكميل فرمها ي مربوط به كودكان و اطلاعات تكميلي سرپرستان وتهيه عكس و .. بازديد و اعلام كردند در هيچ جاي دنيا تشكيلاتي به اين انسجام نديده و فرمهايي كه با اين دقت تهيه وتعهدات لازم از سرپرست كودكان گرفته شده باشد ونظارت هاي بعدي را به اين دقت نديده وبراي ايشان بسيار تازگي داشت بدين منظور شماره تلفن جنابعالي و آدرس سايت اينترنتي را به گروههاي بازديد كننده كه درخواست همكاري داشتند داده ام تا حضرتعالي هماهنگي لازم را به عمل آورده وجهت اجرا در صورت اجرايي بودن ابلاغ بفرماييد.


با تشكر جمال فريور